Cvetković-Roškov nekretnine Beograd • Vračar - Internacionalnih brigada 42, tel: 011/3443-953 • Novi Beograd - Bulevar Zorana Đinđića 45v, tel: 011/3119-907
Cvetković-Roškov nekretnine Beograd • Vračar - 011/3443-953 • Novi Beograd - 011/3119-907
R.Br. u Registru posrednika: 003
x
Slika 1
Slika 2

Korisne informacije

Agencija je upisana u Registar posrednika pod rednim brojem 003.


 

KOLIKI JE POREZ NA PROMET I KO GA PLAĆA?

Porez na promet – porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% od procenjene vrednosti nepokretnosti od strane nadležne Republičke Uprave Javnih Prihoda – Filijala Opštine gde se nepokretnostnalazi. Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza ide na teret Prodavca, ali je višegodišnja praksa da ovaj porez plaća Kupac u ime Prodavca.

 

DA LI SE KUPOVINOM NEKRETNINE ZA ŽIVOT OSLOBAÐAM PLAĆANJA POREZA NA PROMET?

Da. Ako ne posedujete nekretninu na teritoriji Srbije od 01.07.2006. godine oslobođeni ste plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za nekretninu površine do 40 m2. Ukoliko kupljena nekretnina ima više od 40 m2, porez na prenos apsolutnih prava plaćate samo na razliku u kvadraturi. Na svakog člana porodičnog domaćinstva, koji ne poseduje nekretninu, a živi sa Vama u zajedničkom domaćinstvu, oslobođeni ste plaćanja poreza na dodatnih 15m2.

 

KOLIKI JE ZAKONSKI ROK ZA PRIJAVU PLAĆANJA POREZA NA PROMET?

Zakonski rok za prijavu poreza na prenos apsolutnih prava je 30 dana od overe Ugovora o kupoprodaji. Osim overenog Ugovora o kupoprodaji, potrebno je priložiti i prethodni osnov sticanja (dokaz vlasništva) Prodavca tj. Ugovor kojim je on stekao predmetnu nepokretnost, sa poreskom klauzulom (pečatom RUJP), kao i ličnom kartom Prodavca.

Ukoliko ste Kupac prvog stana biće Vam potrebna dodatna dokumentacija:

1. Izjava kupca prvog stana koja se overava kod Notara
2. Izvod iz Matične knjige rođenih
3. Uverenje o državljanstvu
4. Uverenje o kretanju prebivališta od 01.07.2006. (Ljermontova za Beograd)
5. Uverenje Gradske uprave za javne prihode – Odeljenje Opštine na kojem ste imali prebivalište, da se ne dužite za godišnji porez na imovinu od 01.06.2017. god. Ukoliko ste imali prebivalište na više gradskih opština, poresko uverenje Vam treba iz svake.
Za svakog narednog člana domaćinstva Vam je potrebna ista dokumentacija.

Posle prijema Rešenja sa razrezanim porezom, imate rok 15 dana da uplatite navedeni iznos i dokaz o uplati dostavite nadležnoj Filijali RUJP kako biste dobili Potvrdu o regulisanom porezu na promet.

Ukoliko kupite stan preko naše Agencije, Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, ali i Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu predaćemo mi, u Vaše ime, besplatno, u sklopu usluge koju Vam pruža naša Agencija.

 

KAKO DA PRODAM I KUPIM STAN ISTOVREMENO?

Apsolutno najčešće pitanje upućeno nama posrednicima!

Kako su kod nas u 90% slučajeva vezane trgovine – tj. da bi neko kupio drugu nepokretnost mora prvo da proda onu u kojoj živi, sigurnost, zaštita i sinhronizacija celog posla su ključni.

- Prvi korak je prodaja nekretnine, koja započinje potpisivanjem Predugovora i prijemom kapare (obično u iznosu od 10%). U Predugovoru koji pruža maksimalnu pravnu zaštitu obema stranama u kupoprodajnom procesu definiše se i datum - rok za isplatu kupoprodajne cene u celosti koji prati primopredaja nepokretnosti. Taj rok u Zakonu nije definisan već ga Ugovorne strane saglasno dogovaraju (najčešće 45-60 dana od dana potpisivanja Predugovora). U Predugovoru vezano za datum stoji formulacija – najkasnije do, te ukoliko se stvore uslovi da isplata bude ranije ne postoji nikakva prepreka.

- Drugi korak predstavlja slatku muku – odabir nove nekretnine. Sa jasno definisanim parametrima i realnim zahtevima, uz naravno iskusnog agenta, ovaj korak ne bi trebalo da predstavlja problem, posebno imajući u vidu broj nepokretnosti koji se u Beogradu nudi na prodaju. Sa jasno odabranom lokacijom, poznatim zahtevima za sprat i grejanje kao i stepenom sređenosti buduće nekretnine agent ili menadžer «Cvetković-Roškov» nekretnina će Vam u kratkom roku pokazati veliki broj kvalitetnih nekretnina kako iz sopstvene ponude tako i iz ponude kolega iz ostalih agencija (naša ponuda trenutno broji preko 2000 objekata a u stalnoj smo kompjuterskoj razmeni sa još 22 agencije sa ukupnim brojem koji premašuje 5000 nekretnina). Određenim brojem kvalitetnih gledanja već posle desetak dana trebalo bi da je svaki bivši Prodavac već odabrao budući stan i kao Kupac potpisao Predugovor za kupovinu sa istim datumom isplate i primopredaje koji se pojavljuje na Predugovoru o prodaji.

Zbog specifičnosti posla savetujemo Vam da ceo posao kupoprodaje poverite jednoj agenciji koja bi preuzela odgovornost usklađivanja rokova, isplate kupoprodajne cene i ulaska u posed i niza drugih pratećih radnji koje su vezane za jednu kupoprodaju.

 

KAKO DA PRODAM STAN/KUĆU/LOKAL/PLAC?

Lako, na pravom ste mestu!

Kliknite na link UNESITE OGLAS i popunite osnovne podatke o Vašoj nepokretnosti i pošaljite nam ih, ili pozovite našu agenciju na telefone: 011/3443-953 za teritoriju grada Beograda ili za teritoriju Novog Beograda i Zemuna našu poslovnicu 011/3119-907.

U veoma kratkom roku kontaktiraće Vas naš iskusni agent, zakazati Vam sastanak, doći do Vas i zajedno sa Vama realno proceniti i trenutno pozicionirati Vašu nepokretnost na tržištu. Agent ce izvršiti kontrolu Vaše dokumentacije, i ukazati na eventualne nepotpunosti i kako ih otkloniti. Dogovorićete se oko uslova prodaje, oglašavanja i pokazivanja potencijalnim kupcima.

Prodaja može da počne!

 

KAKO DA KUPIM STAN/KUĆU/LOKAL/PLAC?

Unesite osnovne podatke u upitnik na našem sajtu i dobićete celokupan izbor po zadatim parametrima. Nakon što nas kontaktirate, u najkraćem roku pozvaće Vas naši agenti i menadžeri prodaje zaduženi za nepokretnosti koje ste izabrali i dogovoriti se sa Vama kada ćete iste i pogledati.

Ukoliko ne želite sve ovo sami da radite kontaktirajte nas na telefone 011/3443-953 (za teritoriju grada Beograda) ili 011/3119-907 (za teritoriju Novog Beograda i Zemuna) i mi ćemo to uraditi za Vas.

 

DA LI STRANI DRŽAVLJANI MOGU DA KUPE NEPOKRETNOST U SRBIJI?

Strani državljani mogu da kupe nepokretnost u Srbiji po principu reciprociteta njihove zemlje sa Srbijom. U vezi sa ovim pravnim pitanjem, u slučaju da ne postoji reciprocitet, mora se tražiti saglasnost Ministarstva pravde. Proces dobijanja saglasnosti traje oko 30 dana. Reciprocitet postoji skoro sa svim zemljama evropske zajednice, Amerikom, Kanadom, Australijom, Kinom, Rusijom, i još 50-tak zemalja.

 

KAKO DA PRENESEM PRAVA KORIŠĆENJA TELEFONA, STRUJE I INFOSTANA?

Prenos računa Infostana vršite Vi kao Kupac odlaskom u nadležnu filijalu Infostana na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi. Od dokumentacije je potrebna kopija Ugovora o kupoprodaji, Vaša lična karta i potvrda da Prodavac nema dugovanja prema JKP Infostan.

Prenos brojila za električnu energiju vršite Vi kao Kupac, odlaskom u nadležnu službu „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd (Masarikova 1-3 ili Požeška 71) sa fotokopijom Ugovora o kupoprodaji, Vašom ličnom kartom, poslednjim plaćenim računom za električnu energiju. Prebacivanje električnog brojila na Vaše ime EPS Vam naplaćuje u iznosu od 783,00 dinara.

Prenos prava korišćenja priključka fiksnog telefona Telekoma Srbija, (ukoliko Prodavac ne zadržava svoj broj) vršite Vi kao Kupac uz fotokopiju Ugovora o kupoprodaji, Vašom ličnom kartom i poslednjim plaćenim računom za Telekom usluge.

Ukoliko kupite stan preko naše Agencije, sve ove prenose u Vaše ime ćemo uraditi mi, besplatno.

 

KOJA JE RAZLIKA IZMEÐU UKNJIŽENIH I NEUKNJIŽENIH NEPOKRETNOSTI?

Razlika između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti je u tome što na uknjižene nepokretnosti možete staviti hipotekarne ili založne kredite, a na neuknjižene ne, što znaći da se samo uknjiženi stanovi mogu kupovati preko kredita banke i firme. Neuknjiženi stanovi time ne gube vrednost, niti ih treba izbegavati, jer je sam zakonodavac odredio da nema razlike između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti, a vlasništvo se dokazuje overom Ugovora o kupoprodaji kod Javnog beležnika (Notara) nadležnog za Opštinu gde se nepokretnost nalazi, ili nekim drugim pravosnažnim rešenjem, i upisom prava svojine u zemljišnim knjigama ili katastru nepokretnosti.

 

KAKO SE VRŠI ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE?

Isplata kupoprodajne cene vrši se transferom novca sa računa Kupca na račun Prodavca u banci, a sve u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju. Odabir banke je stvar dogovora između Prodavca i Kupca. Prodavci nemaju razloga za bilo kakav strah, jer novac mogu podići momentalno, banka vrši proveru ispravnosti novca i daje garanciju za njegovu ispravnost. Ceo proces transfera sa otvaranjem deviznih računa traje oko 30 minuta. Troškove transfera plaća Kupac, i oni variraju od banke do banke, a iznose od 1000 do 8000 RSD.

 

KAKO DA UKNJIŽIM NEPOKRETNOST?

Prvo je potrebno da sam objekat gde se nalazi nepokretnost bude snimljen i ucrtan, kao i da za isti postoji pravosnažna građevinska i upotrebna dozvola na ime investitora koji je sagradio predmetni objekat i od tog trenutka overen originalni primerak Ugovora o kupoprodaji, kojim će trenutni vlasnik dokazivati svoje vlasništvo. To znači da ukoliko ne postoji znanje o tome da li je nepokretnost koja je predmet Ugovora o kupoprodaji uknjižena ili nije, prvi korak je provera u zemljišnim knjigama, odnosno, katastru nepokretnosti.

Ukoliko nije nepokretnost uknjižena, pitanje je zašto? Ukoliko nije uknjižen čitav objekat, npr. zgrada, potrebno je prvo uknjižiti isti, što bi trebalo da bude obaveza investitora, odnosno, onog ko je davao stanove u otkup. Prosto je nemoguće očekivati da vlasnik nepokretnosti ima dokumentaciju koja prethodi otkupu, pogotovo ako govorimo o zgradama starim 30, 40, 50 godina, a koje još uvek zbog neažurnosti određenih opština, odnosno, preduzeća-investitora, imaoca prava raspolaganja i korišćenja, nisu uknjižene. Svakako je za uknjiženje, a ukoliko su za to ispunjeni uslovi, neophodno poneti zahtev sa svim traženim prilozima i dokazom o plaćenoj taksi za uknjiženje.

Taksa za uknjižbu Republičkog geodetskog zavoda - Službe za katastar nepokretnosti trenutno iznosi 5.000,00 dinara, a plaćate i RAT (republička administrativna taksa) u iznosu od 300,00 dinara.

Ukoliko kupite stan preko naše Agencije, uknjižićemo stan na Vaše ime, besplatno, u sklopu naše usluge.

 

ŠTA JE KAPITALNA DOBIT?

Kapitalna dobit je razlika između kupljene i prodate vrednosti nepokretnosti, i ona po Zakonu iznosi 15%. Obveznici kapitalne dobiti su lica koja su nepokretnost stekla u poslednjih 10 godina. Dakle, svi koji su nepokretnost stekli po bilo kom osnovu pre navedenog roka, nisu obveznici kapitalne dobiti.

Oslobađanje od kapitalne dobiti se vrši kupovinom druge nepokretnosti kojom rešavate stambeno pitanje i to u roku od 90 dana od dana prodaje stana.

 

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI?

Da bi se neko mogao pojaviti u postupku prodaje nepokretnosti, mora se legitimisati kao Prodavac.

Prodavac svoje vlasništvo dokazuje na osnovu pravno valjane dokumentacije, koja mora biti u originalima, overena od strane nadležnog suda ili Javnog beležnika, sa klauzulama RUJP nadležne opštine da je regulisan porez na prenos apsolutnih prava. Potrebno je imati novi izvod iz zemljišnih knjiga - vlasnički list, odnosno, izvod iz lista nepokretnosti. Ukoliko nepokretnost nije uknižena, neophodno je imati kompletnu dokumentaciju, počevši od prvog do sadašnjeg vlasnika, u originalima, sve overeno, sa RUJP pečatima uprave prihoda nadležne opštine o regulisanom porezu na prenos apsolutnih prava. Znači, potrebno je da postoji pravni sled od prvog vlasnika do danas, da bi u momentu kada se za to steknu uslovi Kupac, odnosno novi vlasnik nepokretnosti mogao istu uknjižiti na svoje ime.

Ukoliko kupite nepokretnost preko naše Agencije, uknjižićemo je na Vaše ime, besplatno, u sklopu naše usluge.

 

KOJE SU OBAVEZE PRODAVCA?

Od momenta zaključenja Predugovora do zaključenja Ugovora o kupoprodaji,Prodavac je u obavezi da dostavi izvod iz matične knjige rođenih, kao i sudski overene izjave bračnog druga, odnosno, drugih lica od kojih se to može tražiti, u zavisnosti od konkretnog slučaja, kao i da izvrši dopunu dokumentacije kojom dokazuje svoje vlasništvo, ukoliko je to neophodno.Prodavac je u obavezi da izmiri sve svoje obaveze nastale po osnovu usluga Telekoma Srbija, EPS-a, JKP Infostana i poreza na imovinu i donese potvrde ili račune kojima to dokazuje.

Prodavac je takođe u obavezi da u momentu zaključenja Ugovora o kupoprodaji preda Kupcu ključeve predmetne nekretnine ispražnjene od lica i stvari, sa standardnom opremom.

Na dan zaključenja Ugovora o kupoprodaji Prodavac je u obavezi da plati posredničku proviziju po osnovu potpisanog Ugovora o posredovanju sa našom Agencijom.

 

KOJE SU OBAVEZE KUPCA?

Obaveza Kupca je da isplati celokupnu kupoprodajnu cenu na način i u rokovima dogovorenim sa Prodavcem.

Uobičajeno je da prilikom zaključenja Predugovora, Kupac isplati 10% dogovorene kupoprodajne cene na ime kapare, a ostatak u dogovorenom roku, transferom sa deviznog računa Kupca na devizni račun Prodavca, a sve u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju. Kupac je u obavezi da plati i posredničku proviziju, takse kodJavnog beležnika (Notara) za overu Predugovora, Ugovora, odnosno Aneksa, transfer u izabranoj banci, Porez na promet apsolutnih prava po prijemu Rešenja, u propisanom roku, kao i takse za prenos pretplatnih prava ( EPS), i taksu za uknjižbu nepokretnosti na svoje ime, ukoliko su za to ispunjeni uslovi.

 

KAKO SE VRŠI PRIMOPREDAJA NEPOKRETNOSTI?

Primopredaja nepokretnosti, odnosno ulazak u posed je proces koji prolazi kroz nekoliko faza:

  1. Pre potpisivanja i overe Ugovora o kupoprodaji odlazi se u nepokretnost gde se proverava da li je nepokretnost ispražnjena od lica i stvari;
  2. Dolazak u Agenciju, sklapanje Ugovora o kupoprodaji, a potom overa kod Javnog beležnika (Notara) nadležnog za Opštinu gde se nepokretnost nalazi;
  3. Isplata kupoprodajne cene u banci;
  4. Dolazak u kupljenu nepokretnost i zvanična primopredaja ključeva.

 

Specijalna ponuda

Detaljnije: STAN, 4.0, prodaja, Beograd, 152 m2, 450000e
Detaljnije: STAN, 4.0, prodaja, Beograd, 152 m², 450000€
3D virtuelna tura : STAN, 4.0, prodaja, Beograd, 152 m2, 450000e

STAN 4.0
prodaja, Beograd

152 m²
495.000 € 450.000 €

Ako je vaš izbor mesta za život Novi Beograd, ako želite stan urađen i opremjen po najvišim svetskim standardima luksuza, moderno koncipiran i svetao, odličnog rasporeda i dimenzija svih prostorija...

Detaljnije: STAN, >5.0, prodaja, Beograd, 202 m2, 600000e
Detaljnije: STAN, >5.0, prodaja, Beograd, 202 m², 600000€

STAN >5.0
prodaja, Beograd

202 m²
600.000 €

Klasičan Beogradski salonac u izvornom obliku, stan na celom spratu! Jedinstvena nekretnina, retko u ponudi. Jedinstvena prilika za poznavaoce duha starog Beograda u njegovom najboljem izdanju. Ova nekretnina se prostire na celom...

Detaljnije: STAN, 5.0, prodaja, Beograd, 284 m2, 1500000e
Detaljnije: STAN, 5.0, prodaja, Beograd, 284 m², 1500000€
3D virtuelna tura : STAN, 5.0, prodaja, Beograd, 284 m2, 1500000e

STAN 5.0
prodaja, Beograd

284 m²
1.500.000 €

Ekstra luksuzni stanovi na prestižnoj lokaciji na Dedinju. Dostupni su četvorosobni i petosobni stanovi, kvadratura od 250 do 350m2. Sve što potencijalni kupci mogu očekivati od ovakve lokacije je dostupno...

Detaljnije: POSLOVNI PROSTOR, >5.0, prodaja, Beograd, 1030 m2, 1100000e
Detaljnije: POSLOVNI PROSTOR, >5.0, prodaja, Beograd, 1030 m², 1100000€

POSLOVNI PROSTOR >5.0
prodaja, Beograd

1030 m²
1.100.000 €
Hitno! - POSLOVNI PROSTOR, >5.0, prodaja, Beograd, 1030 m2, 1100000e

Poslovna zgrada, SUT, PR+3+PK, na 3 ara placa, sa obezbeđenih 20 parking mesta, tri optička kabla. Uknjiženo 563m2.

Detaljnije: STAN, 4.0, prodaja, Beograd, 125 m2, 275000e
Detaljnije: STAN, 4.0, prodaja, Beograd, 125 m², 275000€

STAN 4.0
prodaja, Beograd

125 m²
275.000 €

Prelep penthouse, modernog enterijera i fantastičnog rasporeda. Sa panoramskom vizurom na Adu, Novi Beograd. Zgrada radjena od najkvalitetnijih materijala, sa granitnom fasadom, video nadzorom, dva bešumna lifta, prelepim parkom koji...

Detaljnije: KUĆA, >5.0, prodaja, Beograd, 151 m2, 235000e
Detaljnije: KUĆA, >5.0, prodaja, Beograd, 151 m², 235000€
3D virtuelna tura : KUĆA, >5.0, prodaja, Beograd, 151 m2, 235000e

KUĆA >5.0
prodaja, Beograd

151 m²
235.000 €

Vrlo lepa porodična kuća sa dvorištem, na dva nivoa, u mirnoj ulici u mirnom delu Zemuna. Temeljno renovirana, kao nova. Objekat pruža potpunu privatnost stanarima. Prvi nivo: Dnevni boravak, kuhinja i...

Detaljnije: LOKAL, 1.0, prodaja, Beograd, 90 m2, 180000e
Detaljnije: LOKAL, 1.0, prodaja, Beograd, 90 m², 180000€

LOKAL 1.0
prodaja, Beograd

90 m²
180.000 €
Hitno! - LOKAL, 1.0, prodaja, Beograd, 90 m2, 180000e

Sjajan lokal, orjentisan ka ulici, u novom stambeno poslovnom kompleksu. Idealan za uslužne delatnosti (banka, pošta, osiguranje, apoteka, kladionica, kafić, butik, prodavnica,..). Dva ulaza, dva toaleta, izlog prema ulici. Mogućnost...

Detaljnije: KUĆA, >5.0, prodaja, Beograd, 260 m2, 235000e
Detaljnije: KUĆA, >5.0, prodaja, Beograd, 260 m², 235000€
3D virtuelna tura : KUĆA, >5.0, prodaja, Beograd, 260 m2, 235000e

KUĆA >5.0
prodaja, Beograd

260 m²
235.000 €

Za one koji poznaju gradnju tih godina, dovoljno je da kažemo prava "Karingtonka". Na predivnoj lokaciji, sa pogledom na Dunav, život u ovoj kući čini da ste u blizini svih najbitnijih...

Detaljnije: POSLOVNI PROSTOR, 4.0, prodaja, Beograd, 149 m2, 350000e
Detaljnije: POSLOVNI PROSTOR, 4.0, prodaja, Beograd, 149 m², 350000€

POSLOVNI PROSTOR 4.0
prodaja, Beograd

149 m²
350.000 €

Odličan, funkcionalan, opremljen ili prazan poslovni prostor u reprezentativnom, mirnom kraju, u najlepšem delu ulice Pivljanina Baje. Prostor se nalazi na prvom spratu “pametne zgrade” iz 2009 godine. Prodaje se...

Detaljnije: STAN, 3.0, prodaja, Beograd, 70 m2, 230000e
Detaljnije: STAN, 3.0, prodaja, Beograd, 70 m², 230000€
3D virtuelna tura : STAN, 3.0, prodaja, Beograd, 70 m2, 230000e

STAN 3.0
prodaja, Beograd

70 m²
230.000 €

Blok A (Blok 67a) je jedna od najatraktivnijih lokacija u Beogradu, na Novom Beogradu. Čine ga novoizgrađeni kompleks zgrada sa kompletnim sadržajem (prodavnice, restorani, kafići, radnje, igraonice za decu, banke….)....

Sve nekretnine iz specijalne ponude...

Vrh strane ^